Buďte u toho když
znovu ožívá areál
bývalé Tesly

O projektu

Revitalizace brownfieldu probíhá od letošního roku v několika fázích. Postupně zde vznikne nová rezidenční čtvrť pro 750 obyvatel, citlivě navazující na okolní zástavbu. Její součástí bude také náměstí s udržovanou zelení a odpočinkovými zónami jako centrum společenského života, komunitní zahrada, obchody a služby a také nový parkovací dům. Vzhledem k úspěchu prodeje vlastnických bytů z 1. fáze nyní zahajujeme 2. fázi rezidenční výstavby (bytové domy D1-D3). V této fázi půjde do prodeje i 11 rodinných domů.

VŠUDYPŘÍTOMNÁ ZELEŇ

Zeleň je jedním z charakteristických rysů celého projektu

  • vzrostlé stromy na novém náměstí s mobiliářem a zelenými odpočinkovými zónami, které se stane centrem čtvrti. Stromy působí jako přírodní a estetický prvek, dávají stín a zamezují negativnímu jevu tzv. městských tepelných ostrovů.
  • zelené partery domů
  • střecha supermarketu s extenzivní zelení
  • ozeleněné konstrukce parkovacích stání pro snížení přehřívání města v létě
  • komunitní zahrada, která pomáhá prohlubovat sociální vazby, zadržovat vodu v krajině a udržovat přirozené prostředí živočichů a rostlin

Územní
rozhodnutí

Akvizice
pozemku

Zahájení výstavby první etapy

Probíhá výstavba první etapy

Aktuální stav

Jak probíhá
výstavba?

Podívejte se na časosběrné video. Aktuálně probíhá demolice nepoužitelných částí objektu. Následně proběhne stavba základů.

Přehrát video

Architektonické řešení

Zachovali jsme to
nejlepší co z Tesly
zbylo

V rámci architektonického řešení celého území jsme považovali za podstatné ponechat symbolickou část původní továrny při životě a naopak pro ní nalézt využití, jenž je hodné budovy, která má svou historii pevně spjatou s Pardubicemi. Našli jsme partnera v Pardubické univerzitě, která zde vybuduje své zázemí pro jednu ze svých fakult, která vychovává hrdiny dneška, jenž se starají o naše zdraví. Jsme hrdi na to, že městský brownfield ožije.

Znovuvyužití brownfieldu je cesta k udržitelnému rozvoji města. Je nám ctí podílet se na obnově areálu pardubické Tesly. Navrhujeme novou čtvrť s odkazem na industriální minulost, rozvíjíme tradiční městskou strukturu vkládáním nových ulic, náměstí a pobytových ploch. Vytváříme podmínky pro kvalitní a dostupné bydlení spojené s výhodami lokality, jakými jsou nové dopravní napojení, přítomnost občanské vybavenosti či docházková vzdálenost historického centra.


Lukáš Pavlík a Tomáš Med, Med Pavlík architekti s.r.o.